Használati feltételek

üres

1. KÖTELEZŐ MEGÁLLAPODÁS. Ezek a használati feltételek kötelező érvényű megállapodásként („megállapodás”) működnek közted és a Quotespedia („mi”, „mi”, „mi”) között. A weboldalra (a „webhely”) való belépéssel tudomásul veszi a jelen Felhasználási Feltételek konstruktív értesítését, valamint azt, hogy beleegyezik abba, hogy köti a jelen nyelvet.

2. SZEMÉLYES SZAKPOLITIKA. Hiszünk abban, hogy átláthatóak vagyunk az adatvédelem és az információgyűjtés gyakorlatában, ezért közzétettünk egy Adatvédelmi nyilatkozat a szerkesztésedért.

3. A SZELLEMI TULAJDONOSSÁGRA VONATKOZÓ MEGFELELÉS. A webhelyhez való hozzáférés vagy annak használata során vállalja, hogy tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait. A webhely használatát mindenkor a szerzői jogokra, a védjegyekre és más szellemi tulajdonra vonatkozó törvények szabályozzák és szabályozzák. Ön vállalja, hogy semmilyen információt vagy tartalmat (együttesen, „Tartalom”) nem tölt fel, tölt le, jelenít meg, nem továbbít, illetve nem terjeszt más módon, sértve harmadik fél szerzői jogait, védjegyeit vagy más szellemi tulajdonát vagy tulajdonjogát. Ön beleegyezik abba, hogy betartja a szerzői jogokra és a szellemi tulajdon használatára vonatkozó törvényeket, és kizárólag Ön felelős a vonatkozó jogszabályok megsértéséért és a harmadik fél jogainak bármilyen megsértéséért, amelyet az Ön által szolgáltatott vagy továbbított tartalom okoz. Annak bizonyítása, hogy bármely tartalom nem sérti semmiféle törvényt vagy harmadik fél jogait, kizárólag Önre hárul.

4. NINCS GARANCIA. MEGKÖZELÍTNI A FELHASZNÁLÓT "A VÉGREHAJTOTT" A MINDENNYI RENDELKEZÉSRE VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSOKKAL. FELTÜNTETTEN A TELJES HASZNÁLATÁNAK, VAGY HASZNÁLATHATÓSÁGÁNAK SÉRTÉSÉNEK, VAGY VESZTÉSEK KOCKÁZATát. A törvény által megengedett maximális mértékig kizárjuk a teljes webhelyről, bármiféle kifejezett vagy közvetett jótállást is, mindazonáltal kifejezetten az egyértelmû igényt kielégítve. NEM GARANCIA, hogy a webhely megfelel-e a követelményeinek, vagy hogy a webhely mûködtetése megszakítás nélkül vagy hibától mentes lesz.

5. KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG. FELELŐSSÉGÜNK ÖN KORLÁTOZOTT. A törvény által megengedett maximális mértékig semmilyen felelősséget nem vállalunk semmiféle károsodásért (beleértve a speciális, véletlen, vagy következményes károkat, elvesztett profitot, vagy az elvesztett adatait, a tiltott felhasználhatósággal kapcsolatos kérdéseket). ) A HELY HASZNÁLATÁVAL VAGY KAPCSOLATOSAN KAPCSOLATOSAN KAPCSOLATOSAN VAGY EGYÉB ANYAGOKKAL, VAGY A HELYEN FELTÜNTETT INFORMÁCIÓK Ez a korlátozás függetlenül attól, hogy a kártérítés a szerződés megsértése, károkozás vagy más jogi elmélet vagy cselekmény formája miatt merül fel.

6. KAPCSOLATOS HELYEK. Számos olyan partnerrel és leányvállalattal együtt dolgozhatunk, amelyek webhelyeire hivatkozhatunk a webhelyen belül. Mivel nem tudjuk ellenőrizni ezen partner- és társult webhelyek tartalmát és teljesítményét, nem teszünk ígéreteket vagy garanciákat az ilyen webhelyek által nyújtott információk pontosságára, tartalmára vagy minőségére, és nem vállalunk felelősséget a nem szándékos, kifogásolható, pontatlan, félrevezető vagy jogellenes tartalom, amely az ezeken a webhelyeken található. Hasonlóképpen, a webhely használatával kapcsolatban időnként hozzáférhet harmadik országok tulajdonában lévő tartalomelemekhez (beleértve, de nem kizárólag a weboldalakat). Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vállalunk semmiféle garanciát a harmadik fél által készített tartalom pontosságáért, valutájáért, tartalmáért vagy minőségéért, és nem vállalunk felelősséget azért, és hogy - ha kifejezetten másként nem rendelkezik - a jelen Felhasználási Feltételek szabályozzák bármilyen és minden harmadik fél tartalma.

7. Tiltott felhasználás. Bizonyos korlátozásokat vezetünk be a webhely megengedett használatára. Tilos megsérteni vagy megkísérelni megsérteni a Webhely bármely biztonsági jellemzőjét, ideértve, korlátozás nélkül, a) hozzáférést a nem Önnek szánt tartalomhoz vagy adatokhoz, vagy bejelentkezést olyan szerverre vagy fiókra, amelyhez Ön nem jogosult hozzáférni; (b) a webhely vagy valamely kapcsolódó rendszer vagy hálózat sebezhetőségének próbálása, átvizsgálása vagy tesztelése, vagy megfelelő engedély nélküli biztonsági vagy hitelesítési intézkedések megsértése; (c) bármilyen felhasználó, gazdagép vagy hálózat szolgáltatásainak beavatkozása vagy megzavarása, ideértve, korlátozás nélkül, egy vírusnak a webhelyre történő továbbítását, túlterhelést, „árvíz”, „spam”, „mail bombázás” vagy „összeomlik”; (d) a weboldal kéretlen e-mailek küldésére, beleértve, korlátozás nélkül, promóciókat vagy termékek vagy szolgáltatások hirdetéseit; (e) bármely TCP / IP csomag fejléc vagy a fejléc információ bármely részének kovácsolása bármilyen e-mailben vagy a Webhelyet használó bármely feladásban; vagy (f) a Webhely biztosításában használt forráskód bármelyikének megváltoztatására, átalakítására, visszafejlesztésére, szétszerelésére, vagy más módon történő csökkentésére vagy megkísérlésére az emberi észlelhetőségre redukálni. Ezenkívül tilos bármilyen tartalom másolása a webhelyen manuálisan vagy automatizált módon, kifejezett engedélyünk nélkül. A rendszer vagy a hálózat biztonságának bármilyen megsértése polgári és / vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.

8. KÁRTALANÍTÁS. Beleegyezik abba, hogy bizonyos cselekedetei és mulasztásaiért megtérít minket. Ön beleegyezik abba, hogy megtéríti, megvédi és ártalmatlannak tartja a harmadik felekkel szemben támasztott követeléseket, veszteségeket, felelősséget, károkat és / vagy költségeket (ideértve az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket), amelyek a webhelyhez való hozzáférésből vagy annak használatából, a jogsértésből fakadnak. vagy a személyi vagy szervezeti szellemi tulajdon vagy egyéb jogok megsértése vagy a fiók bármely más felhasználója általi megsértése.

9. SZERKEZHETŐSÉG; LEMONDÁS. Ha bármilyen okból az illetékes bíróság úgy ítéli meg, hogy a jelen Felhasználási feltételekben szereplő bármely feltétel vagy kikényszerítés nem hajtható végre, akkor az összes többi feltétel teljes hatályban marad. A jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezésének megsértéséről való lemondás nem jelent lemondást ugyanazon vagy bármely más rendelkezés korábbi, egyidejű vagy későbbi megsértéséről, és egyetlen lemondás csak akkor lép hatályba, ha azt írásban meghatározzák és egy felhatalmazott képviselő aláírja. a lemondó fél képviselője.

10. NINCS LICENC. A webhely egyetlen tartalmát sem szabad úgy értelmezni, mint amely licencet ad neked a nekünk vagy harmadik feleknek tulajdonában lévő védjegyek, szolgáltatási jelek vagy logók felhasználására.

11. MÓDOSÍTÁSOK. Fenntartjuk a jogot a feltételek módosítására, és ezt a weboldalon tett értesítés útján teszik meg.